اخبار


این هفته همفکر قم میهمان روتیک و مجموعه‌ی شتابدهنده‌ی آراد است!

blog

این هفته همفکر قم میهمان روتیک و مجموعه‌ی شتابدهنده‌ی آراد است!

با صد تومن مشتری راه بنداز

چهارشنبه‌ی این هفته روتیک افتخار دارد تا میزبان صد و چهارمین جلسه‌ی همفکر قم باشد.

این جلسه  که با حمایت شتابدهنده‌ی آراد برگزار میشود، میزبان جمعی 20 نفره از جوانان شهر قم خواهد بود.

 

لینک ثبت نام:

eclc.ir/u/rotic-hamfekr1

همه نظرات

نظری یافت نشد!

پیامی ارسال کنید