اخبار


راه اندازی واحد مسئولیت اجتماعی روتیک با هدف اصلی حفاظت از محیط زیست

blog

راه اندازی واحد مسئولیت اجتماعی روتیک با هدف اصلی حفاظت از محیط زیست

با صد تومن مشتری راه بنداز

روتیک به وب سایت "حامی باش" پیوست تا به موازات توسعه کسب و کار خود، و رشد سرزمین عزیزمان در زمینه هوش مصنوعی و فناوری های نرم، بتواند نقش موثری در اطلاعات رسانی، فرهنگ سازی و زدودن عناصر منفی در سه حوزه مهم ایفا کند. این مجموعه در نظر دارد تا با انجام کار کارشناسی و صرفا نظارت بر اجرای عملیات ها، با تامین هزینه های مورد نیاز از محل حمایت های مردمی، تا آنجا که در توان دارد فعالیت های عام المنفعه موثری به انجام رساند.

صفحه رسمی مسئولیت اجتماعی روتیک در وب سایت "حامی باش" در نظر دارد تا با هدف اختصاص دادن بخشی از سود این شرکت در کنار دریافت حمایت های مردمی، در حوزه های فناوری و نوآوری، محیط زیست و سلامت سرمایه گذاری مالی انجام دهد. از این رو برای مشارکت در این تامین مالی جمعی میتوانید، به صفحه روتیک در وب سایت حامی باش مراجعه کنید. فراموش نکنید که در این صفحه قرار است به هم افتخار کنیم!

 

همه نظرات

نظری یافت نشد!

پیامی ارسال کنید