مناسبت ها


روتیک دانش بنیان شد!

blog

روتیک دانش بنیان شد!

با صد تومن مشتری راه بنداز

با افتخار اعلام میکنیم که پس از یکسال تلاش بی وقفه، روتیک 5 روز پس از یک سالگیش مزد زحماتش را تا به اینجای کار گرفته و موفق به اخذ تاییدیه دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید. این پیروزی بزرگ را به همکاران و همراهان خود تبریک عرض می نماییم.

همه نظرات

نظری یافت نشد!

پیامی ارسال کنید