اخبار علمی


مرگ و میر توسط کرونا (COVID-19) به روایت آماری از هوش مصنوعی

blog

مرگ و میر توسط کرونا (COVID-19) به روایت آماری از هوش مصنوعی

با صد تومن مشتری راه بنداز

در ۲۸ بهمن‌ماه سال جاری (سال ۹۸) مرکز CCDC چین، آمار مرگ و میر این ویروس کرونا را در بین حدود ۷۲ هزار فرد مبتلا به ویروس انتشار داد. دانستن این آمار، می‌تواند به تصمیم‌گیری و کنترل درست‌تر اوضاع کمک کرده و واقعیت را بر اساس آمار نمایش دهد.

مرگ و میر بر اساس سن

با توجه به آمار منتشر شده، درصد بالایی از مرگ و میرها در سنین بالاتر رخ داده است. جدول زیر آمار ارائه شده به تفکیک رده‌ی سنی را نشان می‌دهد:

درصد مرگ و میر = احتمال اینکه اگر شخصی به کرونا مبتلا شود، فوت کند (برای مثال از میان ۱۰۰۰ نفری که در بازه‌ی ۱۰ تا ۱۹ سال کرونا گرفته‌اند، ۲ نفر فوت کرده‌اند)

درصد مرگ و میر = احتمال اینکه اگر شخصی به کرونا مبتلا شود، فوت کند (برای مثال از میان ۱۰۰۰ نفری که در بازه‌ی ۱۰ تا ۱۹ سال کرونا گرفته‌اند، ۲ نفر فوت کرده‌اند)

مرگ و میر بر اساس جنسیت

آمارها نشان داده‌است که مرگ و میر در مردان بیشتر از زنان بوده است. جدول زیر آمار مرگ و میر به تفکیک جنسیت را مشخص کرده است:

درصد مرگ و میر = احتمال اینکه اگر شخصی به کرونا مبتلا شود، فوت کند (برای مثال از میان ۱۰۰۰ نفر مردی که کرونا گرفته‌اند، ۲۸ نفر فوت کرده‌اند)

درصد مرگ و میر = احتمال اینکه اگر شخصی به کرونا مبتلا شود، فوت کند (برای مثال از میان ۱۰۰۰ نفر مردی که کرونا گرفته‌اند، ۲۸ نفر فوت کرده‌اند)

مرگ و میر بر اساس بیماری قبلی

نکته‌ی دیگر در میان این آمارها این است که داشتن بیماری به جز کرونا، می‌تواند احتمال فوت را افزایش دهد. جدول زیر نسبت مرگ و میر انسان‌هایی را نشان می‌دهد که دارای یکی از بیماری‌های زیر بوده‌اند:

درصد مرگ و میر = احتمال اینکه اگر شخصی به کرونا مبتلا شود، فوت کند (برای مثال از میان ۱۰۰۰ نفر مردی که کرونا گرفته‌اند و بیماری قبلی عروقی نیز داشته‌اند، ۱۰۵ نفر از آن‌ها فوت شده‌اند)

درصد مرگ و میر = احتمال اینکه اگر شخصی به کرونا مبتلا شود، فوت کند (برای مثال از میان ۱۰۰۰ نفر مردی که کرونا گرفته‌اند و بیماری قبلی عروقی نیز داشته‌اند، ۱۰۵ نفر از آن‌ها فوت شده‌اند)

منبع: اینجا و اینجا

همه نظرات

حمید
06 اسفند 98

دست شما درد نکنه، مطلب زیبایی بود

میلاد زندی زند
10 خرداد 99

خواهش میکنم کاربر گرامی

پیامی ارسال کنید