امکانات پشتیبان هوشمند سازمانی شما

 • اتصال به بله
 • اتصال به گپ
 • اتصال به ایمبر
 • اتصال به Teleram
 • اتصال به Crisp
 • اتصال به WhatsApp Business
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • دارای پنل مدیریت سازمانی
 • منطبق بر ساختار پرسش و پاسخ های مورد نیاز شما

چطور کار میکند؟

روتیک به سادگی قابل نصب و اتصال به پیام رسان های مختلف بوده و پس از ثبت نام شما آماده استفاده است!

تعرفه خدمات

چت بات هوشمند روتیک با تعرفه های متنوع در خدمت شماست

استارتاپ

350.000
تومان/ماهیانه

 • میز تحلیل
 • بی نهایت پرسش و پاسخ
 • درج 25 دستور اختصاصی
 • نصب روی وب سایت
 • فرم ساز هوشمند
 • نمایش آمار و نمودارها
 • اتصال به پیام رسان ایمبر
 • اتصال به پیام رسان گفتینو
 • اتصال به پیام رسان رای چت
 • اتصال به پیام رسان ریتین
 • اتصال به پیام رسان SmartSupp
 • اتصال به پیام رسان Intercom
 • اتصال به پیام رسان Crisp
 • دسترسی API
 • اتصال به ربات بله
 • اتصال به ربات گپ
 • اتصال به ربات تلگرام
 • اتصال به WhatsApp Business
 • نصب هسته هوشمند روی سرور شما
ثبت نام و سفارش

شرکت

750.000
تومان/ماهیانه

 • میز تحلیل
 • بی نهایت پرسش و پاسخ
 • درج 50 دستور اختصاصی
 • نصب روی وب سایت
 • فرم ساز هوشمند
 • نمایش آمار و نمودارها
 • اتصال به پیام رسان ایمبر
 • اتصال به پیام رسان گفتینو
 • اتصال به پیام رسان رای چت
 • اتصال به پیام رسان ریتین
 • اتصال به پیام رسان SmartSupp
 • اتصال به پیام رسان Intercom
 • اتصال به پیام رسان Crisp
 • دسترسی API
 • اتصال به ربات بله
 • اتصال به ربات گپ
 • اتصال به ربات تلگرام
 • اتصال به WhatsApp Business
 • نصب هسته هوشمند روی سرور شما
ثبت نام و سفارش

سازمان

تماس بگیرید

 • میز تحلیل
 • بی نهایت پرسش و پاسخ
 • درج بی نهایت دستور اختصاصی
 • نصب روی وب سایت
 • فرم ساز هوشمند
 • نمایش آمار و نمودارها
 • اتصال به پیام رسان ایمبر
 • اتصال به پیام رسان گفتینو
 • اتصال به پیام رسان رای چت
 • اتصال به پیام رسان ریتین
 • اتصال به پیام رسان SmartSupp
 • اتصال به پیام رسان Intercom
 • اتصال به پیام رسان Crisp
 • دسترسی API
 • اتصال به ربات بله
 • اتصال به ربات گپ
 • اتصال به ربات تلگرام
 • اتصال به WhatsApp Business
 • نصب هسته هوشمند روی سرور شما
ثبت نام و سفارش

همکاران و سرویس دهندگان

برندهایی که با آنها کار میکنیم و بر بستر آنها خدمات ارائه میکنیم

خدمات ما