با روتیک تجربه ای بهتر بسازید

آنچه که ما برای کاربران شما ایجاد میکنیم؛ تجربه ای به یاد ماندنی از سریعترین و دقیق ترین خدمت پشتیبانی هوشمند است

کاهش هزینه منابع انسانی
افزایش بهره وری تیم پشتیبانی
افزایش رضایت مشتریان
کاهش نرخ سوالات تکراری

چت بات سازمانی روتیک

چت بات ما میتواند به جای پشتیبان انسانی شما با دقتی بیشتر فرآیند پشتیبانی و روابط عمومی شما را مدیرتی کند!

 • جمع آوری داده ها در قالب فرم
 • پاسخ به سوالات عادی
 • ارائه چارت نمودار تحلیل
 • فعالیت بسیار سریعتر از انسان
 • امکان آموزش به لحظه ماشین
 • پشتیبانی کامل از API

دیگر ویژگی های چت بات سازمانی

تشریح جز به جز ویژگی های چت بات سازمانی روتیک

پنل سازمانی روتیک

سفارش پلن سازمانی

خدمات مد نظر خود را انتخاب کرده و از خدمات هوشمند ما لذت ببرید

شرکت

750.000

 • میز تحلیل
 • بی نهایت پرسش و پاسخ
 • درج 200 دستور اختصاصی
 • نصب روی وب سایت
 • فرم ساز هوشمند
 • نمایش آمار و نمودارها
 • اتصال به پیام رسان ایمبر
 • اتصال به پیام رسان گفتینو
 • اتصال به پیام رسان رای چت
 • اتصال به پیام رسان ریتین
 • اتصال به پیام رسان SmartSupp
 • اتصال به پیام رسان Intercom
 • اتصال به پیام رسان Crisp
 • دسترسی API
 • اتصال به ربات بله
 • اتصال به ربات گپ
 • اتصال به ربات ایمبر
 • اتصال به ربات تلگرام
 • پاسخگویی به نظرات کاربران شما
 • نصب هسته هوشمند روی سرور شما
ثبت نام و سفارش

سازمان

تماس بگیرید

 • میز تحلیل
 • بی نهایت پرسش و پاسخ
 • درج بی نهایت دستور اختصاصی
 • نصب روی وب سایت
 • فرم ساز هوشمند
 • نمایش آمار و نمودارها
 • اتصال به پیام رسان ایمبر
 • اتصال به پیام رسان گفتینو
 • اتصال به پیام رسان رای چت
 • اتصال به پیام رسان ریتین
 • اتصال به پیام رسان SmartSupp
 • اتصال به پیام رسان Intercom
 • اتصال به پیام رسان Crisp
 • دسترسی API
 • اتصال به ربات بله
 • اتصال به ربات گپ
 • اتصال به ربات تلگرام
 • پاسخگویی به نظرات کاربران شما
 • نصب هسته هوشمند روی سرور شما
ثبت نام و سفارش