با روتیک تجربه ای بهتر بسازید

آنچه که ما برای کاربران شما ایجاد میکنیم؛ تجربه ای به یاد ماندنی از سریعترین و دقیق ترین خدمت پشتیبانی هوشمند است

کاهش هزینه منابع انسانی
افزایش بهره وری تیم پشتیبانی
افزایش رضایت مشتریان
کاهش نرخ سوالات تکراری

چت بات سازمانی روتیک

چت بات ما میتواند به جای پشتیبان انسانی شما با دقتی بیشتر خدمات ارائه کند!

 • جمع آوری داده های در قالب فرم
 • پاسخ به سوالات عادی
 • ارائه چارت نمودار تحلیل
 • فعالیت بسیار سریعتر از انسان
 • امکان آموزش به لحظه ماشین
 • پشتیبانی کامل از API
مرا ثبت نام کن!

دیگر ویژگی های چت بات سازمانی

تشریح جز به جز ویژگی های چت بات سازمانی روتیک

پنل سازمانی روتیک

سفارش پلن سازمانی

خدمات مد نظر خود را انتخاب کرده و از خدمات هوشمند ما لذت ببرید

شرکتی

290.000

 • میز تحلیل
 • بی نهایت پرسش و پاسخ
 • درج 50 دستور اختصاصی
 • نصب روی وب سایت
 • فرم ساز هوشمند
 • نمایش آمار و نمودارها
 • دسترسی API
 • اتصال به ربات بله
 • اتصال به ربات گپ
 • اتصال به ربات تلگرام
 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • پاسخگویی به نظرات کاربران شما
ثبت نام و سفارش

سازمانی

580.000

 • میز تحلیل
 • بی نهایت پرسش و پاسخ
 • درج 200 دستور اختصاصی
 • نصب روی وب سایت
 • فرم ساز هوشمند
 • نمایش آمار و نمودارها
 • دسترسی API
 • اتصال به ربات بله
 • اتصال به ربات گپ
 • اتصال به ربات تلگرام
 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • پاسخگویی به نظرات کاربران شما
ثبت نام و سفارش