با ثبت نام همزمان در وب سایت روتیک و راه نوآوری، علاوه بر اینکه از یکسال تخفیف بی قید شرط خدمات روتیک تا سقف 15% بهره مند خواهید شد، مزایای زیر را به دست خواهید آورد:

  • دریافت 20 میلیون تومان بسته حمایتی پتلفرم راه نوآوری
  • دریافت وام 150 میلیون تومانی برای کسب و کارهای نوپا
  • شرکت در طرح هم سرمایه گذاری توسط صندوق های پژوهش و فناوری
  • معرفی کسب و کار شما در صورت ثبت نام به عنوان سرویس گیرنده

تعامل با سرمایه گذاران

ارتباط با صندوق ها و VC ها

دریافت تخفیف

بهره مندی از 10 الی 15 تخفیف

دریافت بسته حمایتی

تا 20 میلیون تومان بسته حمایتی

دریافت تسهیلات

تا 150 میلیون تومان تسهیلات

آیا سرویس دهنده در پلتفرم راه نوآوری هستید؟

برای اشتراک یا تبادل خدمت با یکدیگر ما پیشنهاد های جذابی برای شما داریم.

  • تبادل خدمت چت بات
  • تبادل خدمت پیش بینی کمپین
  • تبادل خدمت دسته بندی مقاله
  • ارائه روتیک بر بستر پلتفرم شما
  • فروش روتیک بر بستر پلتفرم شما
  • همگام سازی روتیک با پلتفرم شما